Enerlogy Group – Twój prąd ze słońca!

Jakie są kroki uzyskania pozwolenia na budowę?

Wypełnienie formularza audytu, dostarczenie zdjęć obiektu, terenu, zebranie danych dot. średniorocznego zapotrzebowania na energię, uwzględniając profil energetyczny obiektu. Kluczowym jest nie tylko wskazanie dostępnej powierzchni pod budowę elektrowni, ale jednocześnie określenie możliwości maksymalnego pokrycia zużycia energetycznego przedsiębiorstwa z fotowoltaiki. Do tego konieczne są dane pozwalające oszacować % całkowitego zużycia energii danego zakładu, jakie przypada na porę dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *