FAQ Group: Większe inwestycje

Jakie są podstawowe kroki formalne do uzyskania pozwolenia na budowę farmy około 1 MW?

– decyzja / opinia środowiskowa – decyzja o warunkach zabudowy – warunki przyłączenia dla przedmiotowej elektrowni z zakładu energetycznego – projekt budowlany do pozwolenia na budowę – projekt wykonawczy wraz z uzgodnieniami rozwiązań projektowych z zakładem energetycznym – realizacja / budowa farmy PV – odbiory / pomiary / dopuszczenie do użytkowania Prognozowany termin w przypadku …

Jakie są podstawowe kroki formalne do uzyskania pozwolenia na budowę farmy około 1 MW? Read More »

Ulga termomodernizacyjna – co to jest i kto może z niej skorzystać?

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podatku dochodowego wydatków związanych z montażem instalacji fotowoltaicznej. Ulga obejmuje panele fotowoltaiczne. Z ulgi mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych. Odliczamy 18% lub 19%, lub 32% w zależności na jakim progu podatkowym jesteśmy.

Jakie są kroki uzyskania pozwolenia na budowę?

Wypełnienie formularza audytu, dostarczenie zdjęć obiektu, terenu, zebranie danych dot. średniorocznego zapotrzebowania na energię, uwzględniając profil energetyczny obiektu. Kluczowym jest nie tylko wskazanie dostępnej powierzchni pod budowę elektrowni, ale jednocześnie określenie możliwości maksymalnego pokrycia zużycia energetycznego przedsiębiorstwa z fotowoltaiki. Do tego konieczne są dane pozwalające oszacować % całkowitego zużycia energii danego zakładu, jakie przypada na …

Jakie są kroki uzyskania pozwolenia na budowę? Read More »